vezi mai mult

ATENȚIE !!! lipsă apă în satul Pohoarna !!!
07.09.2020   74 Accesări   
 
Precipitațiile sporite ne-au dat bătăi de cap
26.06.2020   108 Accesări   
 
Prima pagină   »  Mass Media   »  Comunicate » Întreținere tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice - între mit și realitate
29
07.2016
Întreținere tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice - între mit și realitate
   
316 Accesări  

 Întreținere tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice  -  între mit și realitate

 

Ani de-a rîndul întreținerea tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice (reţelele de apeduct şi canalizare din blocurile multeetajate) era problema nr. 1 în orașul Florești. În discuţiile cu locatarii blocurilor multietajate întrebările cheie erau:" Pentru, adică, care servicii se achită...?! De ce plata se face pentru m2.?!". De multe ori, pe marginea acestui subiect,  s-au făcut speculații și chiar propagandă electorală . Actual această problemă însă a luat o altă întorsătură, una chiar radicală. O dată ce serviciul nu se mai prestează, decît la solicitare scrisă si contra plată, în baza unui deviz de cheltuieli, toată lumea a înțeles că de fapt,  întreținerea tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice este indispensabilă locuitorilor blocurilor locative. Dintr-o data cei de la bloc au înțeles ce înseamnă ruptură la rețea, scurgeri,  canalizare înfundată, miros neplăcut, subsoluri inundate etc., și că de fapt acest serviciu este foarte important, iar de către angajații SA"Servicii Comunale Florești" a fost depusă o muncă deloc ușoară, 7 zile din 7 în săptămînă, în subsolurile blocurilor pentru confortul consumatorului.

Dar ca să fim mai înțelesi o luăm de la început...

Începînd cu 01.11.2007, în baza Deciziei Consiliul orășenec Florești nr. 05/08, a fost aprobat tariful  de 0,73 lei pentru un m2, lunar pentru  suprafață totală a apartamentului( H.G. R.Moldova nr. 191 din 19.02.2002 al Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locativ comunale, compartimentul 4, p.8), în baza căruia de către SA"Servicii Comunale Florești" s-a prestat deservirea tehnică a rețelelor inginerești lăuntrice din subsolul caselor multietajate, contra plată, pînă la data de 01.10.2015, cu prezentarea facturii consumatorului spre achitare. Conform acestui tarif au fost  gestionate sistemele inginerești lăuntrice și asigurată consumatorilor blocurilor locative livrarea apei potabile de calitate  în regim non-stop,  la fel și  evacuarea apelor reziduale. Prestînd servicul tehnic de întreținere a rețelelor inginerești lăuntrice, întreprinderea practic  salva blocurile  de a fi distruse - avariate de către stările de avariere  care, din cauza uzurii avansate apăreau imprevizibil, atît pe sistemul de apeduct, cît și de canalizare. Indiferent de faptul că facturile pentru serviciul dat nu erau achitate de o bună parte de locatari, serviciul dat se presta regulat.

 În baza Deciziei Consiliului orășenesc nr. 08/02, din 01.10.2015 a fost abrogat tariful pentru deservirea tehnică a rețelelor din blocurile locative ( 0,73 lei/1 m2), în baza căruia SA"Servicii Comunale Florești" trebuia să înceteze activitatea pe articolul deservirea tehnică, fiind lipsită de sursă financiară. Necătînd la abrogarea tarifului la deservirea tehnică, în evitarea unor situații critice a rețelelor inginerești lăuntrice și ca rezultat al multiplelor solicitări din partea locatarilor blocurilor locative, întreprinderea pînă în luna mai 2016, continua sa presteze serviciul dat, generînd pierderi în mărime de aproximativ 46000 lei/lunar.

 Conform Legii nr. 303 din 13.12.2013" Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare", art.35, p. 13  Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare  se aprobă de către ANRE , în modul stabilit  de Legislație, care conform Metodologiei de calcul pot fi  întărite pînă  la data de  1 martie a fiecărui an. Deoarece tarifele nu au fost încă întărite de către ANRE,  Consiliul local nu a avut temei legal de a abroga tariful vechi pentru  deservirea tehnică. Astfel SA"Servicii Comunale Florești" a fost nevoită să atace în instanța de judecată Decizia Consiliului orășenesc nr.08/02 din 01.10.2015.

Din motiv că, prestarea serviciului de întreținere tehnică  a generat pierderi semnificative înteprinderii ( 181,2 mii lei) și pentru a evita aceste cheltuieli, care influențau negativ situația financiară a întreprinderii, SA"Servicii Comunale Florești", la moment, prestează acest serviciu numai la solicitare, în baza unei cereri adresate întreprinderii, în baza unui deviz de cheltuieli, prezentat către plată solicitanţilor.

Ca urmare a sistării serviciului dat, rețelele interioare de apă și de canalizare a blocurilor locative nu se mai deservesc, și ca rezultat , în urma scurgerilor de apă și înfundării rețelelor de canalizare, subsolurile blocurilor se inundează de ape uzate, fapt ce poate provoca urmări negative(situații epidemiologice, provocate de boli și infecții, degradarea stării blocurilor locative în special a subsolurilor e.tc.).

Din pacate, pînă la moment,  instanța de judecată nu s-a expus pe marginea acestui subiect, iar multiplele solicitări ale administrației SA"Servicii Comunale Florești" către Primaria orașului Floreși și Consiliului orășenesc, cu privire la situația creată în sectorul deservirii tehnice a rețelelor interioare din subsolurile blocurilor locative au rămas neauzite.