vezi mai mult

SA"Servicii Comunale Florești" în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de muncă și Școala Profesională or. Florești, implementează un proiect pilot privind formare profesională a șomerilor prin instruire la locul de muncă în cadrul unității .
18.05.2021   68 Accesări   
 
În atenția consumatorilor afectați de turbiditatea apei la robinet!
29.04.2021   80 Accesări   
 
Prima pagină   »  Mass Media   »  Comunicate » Neglijența cetățenilor fata de sistemele publice de apeduct adeseori au perturbat și au supus riscului întreg procesul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă.
07
05.2021
Neglijența cetățenilor fata de sistemele publice de apeduct adeseori au perturbat și au supus riscului întreg procesul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă.
   
72 Accesări  

 

Servicii Comunale Florești"  atenționează cetățenii:  

Fără acordul Operatorului și a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice este INTERZIS să se construiască orice obiecte și să efectueze orice lucrare în limita zonei de protecție sanitară a sistemelor de alimentare cu apă. Este INTERZIS persoanelor fizice și juridice de a efectua careva lucrări de  terasament/construcție  pe terenuri publice fără a coordona în prealabil cu Operatorul.

La data de 29.04.2021, ca urmare a neglijenței și iresponsabilității unui antreprenor, care a efectuat lucrări de terasament neautorizate și necoordonate în perimetrul zonei de protecție sanitară a sursei de captare din loc. Gura Căinarului, a fost deteriorat cablul electric ce alimenta cu energie 3 sonde arteziene. Ca urmare acestor acțiuni, a fost serios afectat întreg procesul de captare a apei potabile, supunînd unui risc înalt furnizarea serviciului public de alimentare cu apă către consumatorii: or. Florești,or. Mărculești, s. Mărculești, s. Lunga, s. Băhrînești, com. Vărvăreuca, com. Alexeevca, precum și au fost aduse prejudicii materiale esențiale întreprinderii.

 Atitudinea neserioasă a cetățenilor față de sistemele publice de apeduct, precum și nerespectarea cadrului legal privind coordonarea lucrărilor de construcție/terasament și a Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă, adeseori au perturbat și au supus riscului întreg procesul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, creînd probleme tehnice și financiare SA"Servicii Comunale Florești". În cazurile de nerespectare de către persoanele juridice/fizice a zonelor de protecție a rețelelor și instalațiilor de apeduct/canalizare, care au condus la deteriorarea lor, aceștea vor răspunde conform legislației în vigoare cu  obligația de a restitui prejudiciul material cauzat Operatorului.