Prima pagină   »  Despre Companie   »  Proiecte investiționale

Fortificăm activitatea prin proiecte investiţionale

   

În perioada ultimilor ani, în cadrul întreprinderii au fost implementate un şir de proiecte cu susţinerea diferitor donatori şi cu participarea întreprinderii, cu mijloace  financiare proprii, dintre care cele mai importante:

2009-„Proiectul Naţional de Alimentare cu Apă şi Canalizare" -investiții sub forma de  credit al Băncii Mondiale (1 000 000 USD)

2010-"Reabilitarea rețelelor de aducțiune a apei potabile din or. Ghindești"-investitiții sub formă de grant: Fondul Ecologic Național -633 047 lei , investiții proprii- 335 511 lei.

2011-"Programul de investiţii „Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile  și canalizare în or. Ghindeşti"-investiții  sub formă de grant: Fondul Ecologic Național-617 803 lei; investiții proprii-181 289  lei , 1000 000 lei Consiliul Raional Florești).

2011- Proiectul BERD „Dezvoltarea unităţilor de apă din Moldova" investiții sub forma de credit BERD-  2 167 000 EURO și grant - BEI și FIV- 4 333 000 EURO.

Actual compania este implicată în două mari proiecte și anume:

Programului "Apă și Sanitație"(WatSan), implementat de Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și Cooperare(SDC),  cu lansarea Proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a șase primării din raionul Florești :com.Cuhureștii de Sus, com.Cuhureștii de Jos, s.Vertiujeni, s.Bahrînești, s.Zăluceni, s.Tîrgul Vertiujeni,  și  "Proiectul de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apa in regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova", inițiat în baza Acordului de imprumut cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD)care a fost semnat in data de 30 Iulie 2014, iar in data de 31 Iulie 2014 a fost agreat un Contract de Finantare cu Banca Europeana de Investitii (BEI), contracte de imprumut care au fost ratificate de catre Parlamentul Republicii Moldova in luna iulie 2015. Contractul de asigurare al grantului de catre Uniunea Europeana (NIF) aferent finantarii proiectului de investitii va fi semnat in cursul anului 2015.

Accesul la finantare va fi asigurat dupa indeplinirea unor conditii asumate in cadrul contractelor de imprumut in linie cu strategia aprobata:

  • Crearea unui operator regional la nivelul zonei proiectului prin participarea tuturor autoritatilor locale din zona proiectului;
  • Crearea Unitatii de Implementare a Proiectului in cadrul Operatorului Regional;
  • Unificarea tarifelor la apa si apa uzata pe intreaga arie de operare (pe baza unei strategii agreate cu toate autoritatile locale);
  • Implementarea Planului de Actiuni privind problemele Sociale si de Mediu si a Planului de Implicare a Partilor Interesate;
  • Prezentarea de catre Guvern a unui plan de rezolvare (achitare) a datoriilor istorice ale intreprinderilor implicate in crearea operatorului regional, catre bugetul de Stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si catre companiile de electricitate;
  • In Acordul de Imprumut cu BERD este prevazut faptul ca transa a doua a imprumutului de 4 milioane de Euro va putea fi accesata doar dupa ce va fi selectat un operator privat prin licitatie publica international.

Ca rezultat al acestui proiect în sistemul de alimentare cu apă din raionul Florești vor fi investiți în jur de  2,743,810 Euro.