Prima pagină   »  Serviciile prestate   »  Servicii prestate pentru consumatori

Servicii prestate pentru consumatori

SA"Servicii Comunale Florești" este operatorul  în domeniul alimentării cu apă potabilă a populației și epurării apelor uzate, care deservește cel mai mare număr de localități din Republicii Moldova, atît din raionul Florești, cît și din raionul Șoldănești, cumulînd  la moment 30 de primării și peste 30800 populație branșată la rețeaua de apeduct.   

Activitatea  de bază

»»  Captarea și distribuția apei potabile

 • captarea și pomparea cantităților de apă necesare a fi furnizate  consumatorilor 24 ore/24 ore, la nivel de calitate corespunzătoare standardelor naționale în vigoare.
 • menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de pompare, tratare, distribuție și stocare.
 • realizarea și menținerea integrității perimetrelor de protecție sanitară la toate obiectivele.  

      Apa ridicată  -  2054 m3/zi 

             Rezervoare de stocare a apei    - 8355 m3 

 


»»  Exploatarea rețelei de canalizare:

 •  Evacuarea și transportarea integrală a apelor uzate menajere, de la toți consumatorii de apă   racordați la rețeaua de canalizare.
 •  Evacuarea apelor uzate industriale,de la întreprinderile racordate la rețeaua de canalizare.

Lungimea totală a rețelelor de canalizare - 33,3 km, inclusiv:

   or. Florești  -  22,4 km.

   or. Ghindești - 10, 9 km

 


»»  Epurarea apelor reziduale

 • Curățarea și purificarea prin eliminare din apa  potabilă, industrială  și de canal a substanțelor  necorespunzătoare utilizărilor.
 • Epurarea mecanică și biologică a apelor uzate,  menajere și industriale cu o capacitate de - 5300 m3/24h

 


»»  Deservirea tehnică a fondului locativ- serviciu actual contra plată suplimentară

 • Deservirea sistemelor de apeduct și de evacuare a apelor uzate din subsolurile blocurilor multietajate, precum și a coloanelor comune de apeduct din apartamente ( în cazuri de avariere).
 • Numărul blocurilor deservite -   69 bl.
 • Suprafața totală a fondului locativ deservit - 62 831 m2.

»»  Alte activități prestate contracost

 • Vidanjare și decolmatarea rețelelor de canalizare;
 • Racordare la rețelele de apă a noilor consumatori;
 • Instalare a contoarelor de evidență a apei și a  căminelor de vizitare a contoarelor la consumatori;
 • Servicii de transportare și terasament.

»»  Nou!!! Servicii de decolmatare

 

Nou!!!

 

 

 

SA"Servicii Comunale Florești" oferă servicii de decolmatare a rețelelor, țevilor.

Canalizările acumulează pe interior de-a lungul timpului diferite tipuri de depuneri care reduc diametrul acestora, facandu-le vulnerabile în fața resturilor si deșeurilor. În afară de slaba funcționalitate si de mirosul persistent emanat în spațiile închise, acestea se pot bloca cu usurinta .

Este nevoie de o decolmatare !

Utilajele noastre moderne vor îndepărta orice depunere cu ajutorul duzelor specializate , iar jeturile de apă nu doar le vor decolmata , ci vor lăsa țevile curate si funcționale .

Curățăm gurile si caminele de vizitare pentru a reda funcționalitatea întregii canalizări.

Daca doriți informații suplimentare legate de serviciile prestate de societatea noastră vă rugam să ne contactati :

Tel: 0(250)2-52-00; 0(250)2-52-01

 e-mail: acvaflor@yahoo.com

sau vizitați pagina web: www.floresti.apacanal.md