Prima pagină   »  Clienți   »  Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

»»  Intrebare 1

Raspuns 1


»»  Aplicarea tarifului pentru întreținere tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice

Începînd cu 01.11.2007, în baza Deciziei Consiliul orășenec Florești nr. 05/08, a fost aprobat tariful  de 0,73 lei pentru un m2 , lunar pentru  suprafață totală a apartamentului( H.G. R.Moldova nr. 191 din 19.02.2002 al Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locativ comunale, compartimentul 4, p.8), în baza căruia de către SA"Servicii Comunale Florești" s-a prestat deservirea tehnică a rețelelor inginerești lăuntrice din subsolul caselor multietajate, contra plată, pînă la data de 01.10.2015, cu prezentarea facturii consumatorului spre achitare. Conform acestui tarif au fost  gestionate sistemele inginerești lăuntrice și asigurată consumatorilor blocurilor locative livrarea apei potabile de calitate  în regim non-stop,  la fel și  evacurea apelor reziduale. Prestînd servicul tehnic de întreținere, întreprinderea practic  salva blocurile  de a fi distruse-avariate de către stările de avariere  care, dinn cauza uzurii avansate apăreau imprevizibil, atît pe sistemul de apeduct, cît și de canalizare.

 În baza Deciziei Consiliului orășenesc nr. 08/02, din 01.10.2015 a fost abrogat tariful pentru deservirea tehnică a rețelelor din blocurile locative ( 0,73 lei/1 m2), în baza căruia SA"Servicii Comunale Florești" trebuia să înceteze activitatea pe articolul deservirea tehnică, fiind lipsită de sursă financiară. Necătînd abrogarea tarifului la deservirea tehnică, în evitarea unor situații critice a rețelelor inginerești lăuntrice, întreprinderea continuă sa presteze serviciul dat, generînd pierderi în sumă te aproximativ 46000 lei/lunar.

 Conform Legii nr. 303 din 13.12.2013" Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare", art.35, p. 13  Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare  se aprobă de către ANRE , în modul stabilit  de Legislație, care conform Metodologiei de calcul pot fi  întărite pînă  la data de  1martie a fiecărui an. Deoarece tarifele nu au fost încă întărite de către ANRE,  Consiliul local nu a avut temei legal de a abroga tariful vechi pentru  deservirea tehnică. Astfel SA”Servicii Comunale Florești” a fost nevoită să atace în instanța de judecată Decizia Consiliului orășenesc nr.08/02 din 01.10.2015.

Serviciul de întreținere tehnică a sistemelor inginerești lăuntrice este și în continuare solicitat de către consumatorii blocurilor locative.


»»  De ce tariful pentru deservirea tehnică a sistemelor inginerești de aprovizionare cu apă și canalizare lăuntrice din blocurile de locuit se calculează în m2 ?

  •  Articolul 5 din Legea condominiului în fondul locativ №913 din 30 martie 2000 dispune că, proprietatea comună în condominiu include toate părțile proprietății aflate în folosință comună:terenul, zidurile, acoperișul, terasele, coșurile de fum , scările, holurile, subsolurile, pivnițele, etajele tehnice , tubulaturile de gunoi, ascensoarele, utilajul și inclusiv sistemele inginerești din interiorul sau exteriorul locuințelor.
  • Potrivit art. 7 alin. (1),  cota-parte a fiecărui proprietar în bunurile imobiliare comune din condominiu este proporțională cotei constituite  din suprafața totală ( în metri patrați) a locuințelor ce îi aparțin în condominiu.
  • Conform art. 12 alin. 4 și 5 din Legea respectivă  proprietarii participă la cheltuielile pentru întreținerea și reparația proprietății comune.