Prima pagină   »  Despre Companie   »  Valorile noastre

Valorile noastre

 Misiunea companiei

Furnizarea continuă și calitativa a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare către toţi consumatorii respectând cu strictete  indicatorii de calitate şi eficienţă.

Viziunea

 Vom deveni operator la nivel regional  de furnizare a serviciilor  de alimentare cu apă şi de canalizare, la standarde înalte de calitate, cu respectarea cerinţelor şi standardelor de protecţie a mediului.

        Obiective strategice:

 • Modernizarea, întreţinerea şi supravegherea continuă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate în conformitate cu normativele în vigoare.
 • Monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată.
 • Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităţilor, rambursarea creditelor şi stimularea personalului.
 • Extinderea continuă a serviciilor furnizate de întreprindere, atît în regiunea raionului Floresti, cît și înafara raionului.
 • Dezvoltarea resurselor umane prin instruire permanentă şi evaluare atentă a angajaţilor.
 • Grija faţă de securitatea şi sănătatea angajaţilor SA"Servicii Comunale Floresti"
 • Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.
 • Elaborarea şi implementarea de politici de responsabilitate socială.
 • Asigurarea calitatea apei tratate, apei epurate și a serviciilor prestate  prin mentinerea in cadrul societății a sistemelor de management integrat (SMIQMS) prevazut de ISO 9001:2008, ISO 220000:2005 și de respectarea reglementărilor in vigoare aplicabile.

 

     Întreaga  activitate a SA"Servicii Comunale Floreşti" este orientată spre a asigura  acea picătură de viață-APA, pentru  fiecare consumator și tindem  spre a aduce aceste picături de viață  în casele  tuturor clienților întreprinderii.

      La prima vedere pare a fi simplu....., apa din mediul natural  - este un bun comun. Este adevărat,  dar puțini știu ce cale grea parcurge pentru a ajunge în fiecare gospodărie. Aici, ne asumăm noi întrega responsabilitate și  profesionalismul  ca consumatorii  să beneficieze de acest element vital 24 din 24 de ore,  și  să savureze fiecare picatură de apă fiind siguri de calitatea si siguranța acesteia.

       În calitate de Director mă angajez faţă de clienţi, parteneri, organizaţii locale, ca împreună cu echipa SA"Servicii Comunale Florești" să îmbunătăţim continuu performanţele societăţii referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, siguranţa alimentului şi să asigurăm realizarea următoarelor obiective generale:

 • Creşterea calităţii serviciilor către clienţi prin prioritizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de apă potabilă şi uzată;
 • Extinderea ariei de operare a serviciilor şi administrarea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, pentru gestionarea corespunzătoare a resurselor de apă şi asigurarea dezvoltării durabile;
 • Un control adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului şi asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacţiei clientului, cerinţelor legale şi standardelor de referinţă, cu scopul dezvoltării culturii organizaţiei în ceea ce priveşte calitatea, mediul, securitatea şi sănătatea în muncă, siguranţa alimentului;
 • Disponibilitatea de resurse umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor;
 • Dezvoltarea competenţelor personalului.
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale si a evacuarilor poluante în mediu;

Ca director al SA"Servicii Comunale Florești" mă angajez:

ü  să asigur comunicarea, analiza și aplicarea politicii în domeniul calității la toate nivelurile întreprinderii;

ü  să asigur resursele umane și materiale  necesare;

ü  să asigur funcționarea și îmbunătățirea continuă a eficienței sistemului de management integrat.

Răspunderea pentru  calitatea si siguranţa apei ca aliment este a SA”Servicii Comunale Florești” şi a fiecărui angajat în parte.

Nu se admit abateri de la politica în domeniul  calității si siguranţei alimentului sau irosirea de resurse, în nici un compartiment sau activitate a organizaţiei.

 

Director

SA"Servicii Comunale Florești"