Prima pagină   »  Calitatea apei   »  Indicii de calitate a apei

Indicii de calitate a apei

   

Ce este un buletin de analiză a apei potabile? 

 Buletinul de analiză a apei potabile este un raport care furnizează informaţii referitoare la provenienţa apei potabile şi comparînd diverse caracteristici şi componente ale acesteia cu standardele impuse de legislaţia în vigoare (HG. 934 din 15.08.2007).

 

Cum este structurat buletinul de analiză a apei potabile? 

Buletinul de analiză a apei potabile cuprinde indicatori organoleptici, fizico-chimici (tabel 1) şi bacteriologici (tabel 2), unităţile de măsură, valorile obţinute, valorile maxim admise.

 

Ce reprezintă indicatorii  din buletinul de analiză a apei potabile? 

Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi de modul de furnizare, precum şi apa folosită în industria alimentară .

 

Parametrii analizaţi

Ce reprezintă indicatorii  din buletinul   de analiză a apei potabile?

Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare,

folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi de modul de furnizare, precum şi apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor destinate consumului uman.

Mirosul şi gustul   apei sunt date de schimbarea caracteristicilor acesteia  (existenţa unor substanţe, săruri minerale şi gaze dizolvate).

Culoarea apei  este dată de substanţele dizolvate de natură, minerală sau organică.

Turbiditatea apei  caracterizează transparenţa/limpezimea  a acesteia, și se datorează  existenţei  în suspensie a unor particule foarte  fine care nu sedimentează în timp.

pH-ul  definește  caracterul neutru ,alcalin sau acid al apei .

Clorul rezidual liber  reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfecţie pentru asigurarea protecţiei sanitare a acesteia.

Amoniul, nitriţii şi nitraţii  sunt derivați ai azotului care pot proven  din compoziția solului sau dintr-un process de descompunere a unor substanțe organice care conțin azot .

Fierul  este un component natural al apei, aflat sub forma de compusi (de obicei bicarbonat feros).

Oxidabilitatea  reprezintă totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă.

Duritatea totală reprezintă concentrația  ce le conferă apei compuşii de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie. Aceasta este o caracteristică naturală a apei. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.

 

Conductivitatea apei ne dă informaţii despre compoziţia ei chimică şi reprezintă concentraţia de ioni şi mişcarea lor.Apa în general, indiferent de sursă conţine pe lângă molecule de H2O (apă pură) şi o mulţime de alte substanţe. Pe masură ce purificăm apa, conductivitatea scade.

Bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi   sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezenţa în apă poate provoca boli dacă depășesc valorile maxim admise .


 Observație;  Prezenţa acestori indicatori  în compoziţia apei  reprezintă  factor de risc numai  în cazul depășirii valorilor maxim  admise ,stabilite prin legislație și normele de sănătate publică.