Prima pagină   »  Serviciile prestate   »  Servicii prestate pentru consumatori

Servicii prestate pentru consumatori

 • Captarea și pomparea cantităților de apă necesare a fi furnizate  consumatorilor 24 ore/24 ore, la nivel de calitate corespunzătoare standardelor naționale în vigoare.
 • Menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de pompare, tratare, distribuție și stocare.
 • Realizarea și menținerea integrității perimetrelor de protecție sanitară la toate obiectivele.  

      Apa ridicată  -  2054 m3/zi 

      Rezervoare de stocare a apei    - 8355 m3 

 

»»  Exploatarea rețelei de canalizare:

 •  Evacuarea și transportarea integrală a apelor uzate menajere, de la toți consumatorii de apă   racordați la rețeaua de canalizare.
 •  Evacuarea apelor uzate industriale,de la întreprinderile racordate la rețeaua de canalizare.

Lungimea totală a rețelelor de canalizare - 33,3 km, inclusiv:

   or. Florești  -  22,4 km.

   or. Ghindești - 10, 9 km

 


»»  Epurarea apelor reziduale

 • Curățarea și purificarea prin eliminare din apa  potabilă, industrială  și de canal a substanțelor  necorespunzătoare utilizărilor.
 • Epurarea mecanică și biologică a apelor uzate,  menajere și industriale cu o capacitate de - 5300 m3/24h

 


»»  Deservirea tehnică a fondului locativ- serviciu actual prestat contra plată

 • Deservirea sistemelor de apeduct și de evacuare a apelor uzate din subsolurile blocurilor multietajate, precum și a coloanelor comune de apeduct din apartamente ( în cazuri de avariere).
 • Numărul blocurilor  -   69 bl.
 • Suprafața totală a fondului locativ  - 62 831 m2.

»»  Alte serviciile auxiliare , tarifele cărora sunt aprobate de către Consiliul de Administrare al ANRE și aplicate de operator

 • Vidanjare și decolmatarea rețelelor de canalizare;
 • Racordare la rețelele de apă a noilor consumatori;
 • Instalare a contoarelor de evidență a apei și a  căminelor de vizitare a contoarelor la consumatori;
 • Servicii de transportare și terasament.

»»  Nou!!! Servicii de decolmatare

 

Nou!!!

 

 

 

SA"Servicii Comunale Florești" oferă servicii de decolmatare a rețelelor, țevilor.

Canalizările acumulează pe interior de-a lungul timpului diferite tipuri de depuneri care reduc diametrul acestora, facandu-le vulnerabile în fața resturilor si deșeurilor. În afară de slaba funcționalitate si de mirosul persistent emanat în spațiile închise, acestea se pot bloca cu usurinta .

Este nevoie de o decolmatare !

Utilajele noastre moderne vor îndepărta orice depunere cu ajutorul duzelor specializate , iar jeturile de apă nu doar le vor decolmata , ci vor lăsa țevile curate si funcționale .

Curățăm gurile si caminele de vizitare pentru a reda funcționalitatea întregii canalizări.

Daca doriți informații suplimentare legate de serviciile prestate de societatea noastră vă rugam să ne contactati :

Tel: 0(250)2-52-00; 0(250)2-52-01

 e-mail: acvaflor@yahoo.com

sau vizitați pagina web: www.floresti.apacanal.md