Prima pagină   »  Despre Companie   »  Valorile noastre

Valorile noastre

 Misiunea companiei

Furnizarea continuă și calitativa a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare către toţi consumatorii respectând cu strictete  indicatorii de calitate şi eficienţă.

Viziunea

 Vom deveni operator la nivel regional  de furnizare a serviciilor  de alimentare cu apă şi de canalizare, la standarde înalte de calitate, cu respectarea cerinţelor şi standardelor de protecţie a mediului.

        Obiective strategice:

  • Modernizarea, întreţinerea şi supravegherea continuă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate în conformitate cu normativele în vigoare.
  • Monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată.
  • Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităţilor, rambursarea creditelor şi stimularea personalului.
  • Extinderea continuă a serviciilor furnizate de întreprindere, atît în regiunea raionului Floresti, cît și înafara raionului.
  • Dezvoltarea resurselor umane prin instruire permanentă şi evaluare atentă a angajaţilor.
  • Grija faţă de securitatea şi sănătatea angajaţilor SA"Servicii Comunale Floresti"
  • Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.
  • Elaborarea şi implementarea de politici de responsabilitate socială.
  • Asigurarea calitatea apei tratate, apei epurate și a serviciilor prestate  prin mentinerea in cadrul societății a sistemelor de management integrat (SMIQMS) prevazut de ISO 9001:2008, ISO 220000:2005 și de respectarea reglementărilor in vigoare aplicabile.