Prima pagină   »  Despre Companie   »  Statut Legal

Statut Legal

Capitalul social al societății constiuie 13809270 lei și este împărțit în 1380927 acțiuni. Fondatorul întreprinderii este Consiliul orășenesc Florești, pachetul de acţiuni aparţinînd 100 % Consiliului orăşenesc Floreşti.

Activitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare in Republica Moldova sunt reglementate de următoarele regulamente şi acte normative:

Cadrul legislativ:
1. Legea cu privire la apa potabila
2. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002

3.Legea nr 303 din 13.12.2013 ”Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

4.Legea nr 174 din 21.09.2013 ”Cu privire la energetică” 

5.Legea nr 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ

6.Legea nr 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe

7.Legea nr.19 din 04.03.2016 metrologiei

8. Legea nr.182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile

Cadrul normativ:

1. HOTĂRÎRE Nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 

2. HOTĂRÎREA Consiliului de Administrație al Agenției Nr. 489 din 20-12-2019  Cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare,aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate

3.AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 270 din 16-12-2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

4.AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 358 din 27-09-2019 Cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

5.AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 359 din 27-09-2019 Cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

6. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 Nr. 751 din 05.10.2011

7. HOTĂRĂRE pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova
8. HOTĂRÎRE despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova nr. 619 din 16.08.94
9. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 nr. 1406 din 30.12.2005
10. HOTĂRÎRE cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat  „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate" 

Regulamente:

1. Regulamentul - cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.656 din 27 mai 2002.
2. Regulamentul - cadru privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare  cu apă şi canalizare. Ordin nr.6 din 24.01.2006 ADR.
3. Regulament-Cadru privind recepţionarea apelor uzate , eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor. Ordinul nr.40 din 18.02.2005 al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
4. Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare.

5. Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE Nr. 357 din 27-09-2019

6.Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE Nr. 356 din 27-09-2019

7.Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE Nr. 355 din 27-09-2019

Legislatie Europeana

1. Directiva nr.83 din 3 Noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman